Accessibility

A Xunta de Galicia comprometeuse a facer accesibles os seus sitios web de conformidade co Real Decreto 1112/2018, do 7 de setembro, sobre accesibilidade dos sitios web e aplicacións para dispositivos móbiles do sector público.

Esta declaración de accesibilidade aplica ao sitio web da Gardacostas de Galicia.

Situación do cumprimento

Este sitio web é conforme co RD 1112/2018.

Preparación da presente declaración de accesibilidade

Esta declaración foi preparada o 27/06/2022.

O método empregado para preparar a declaración foi unha autoavaliación levada a cabo polo Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega).

Última revisión da declaración: 27/06/2022.

Observacións e datos de contacto

Pode realizar comunicacións sobre requisitos de accesibilidade (artigo 10.2.a do RD 1112/2018) como informar sobre posibles incumprimentos por parte deste sitio web, transmitir outras dificultades de acceso ao contido ou formular calquera outra consulta ou suxestión de mellora relativa á accesibilidade deste sitio web a través do Sistema Integrado de Atención á Cidadanía de xeito electrónico, telefónico ou presencial.

As comunicacións serán recibidas e tratadas pola Xunta de Galicia.

Procedemento de aplicación

O procedemento de reclamación recollido no artigo 13 do RD 1112/2018 que entrou en vigor o 20 de setembro de 2020.

About us

Galicia’s Coast Guard Service is the organisation in charge of sea surveillance, searching, rescue and protection operations in Galician waters. It is a sub-office of the Xunta de Galicia’s Consellería do Mar.

Information

  • DirecciónSar, 75 - 15703
    Santiago de Compostela
    (A Coruña)
  • teléfono981 544 070
  • emailpesca.sala.operacions [at] xunta.gal (pesca[dot]sala[dot]operacions[at]xunta[dot]gal)

Redes Sociales

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram