Medios
helicóptero

Os medios cos que conta este servizo para facer fronte á vixilancia, busca, salvamento e protección do medio mariño nas augas galegas son os seguintes:

1. Aéreos:

  • helicóptero Pesca 1, con base en Vigo
  • helicóptero Pesca 2, con base en Celeiro

En total, o servizo aéreo está formado por 18 pilotos, 9 operadores de grúa, 9 rescatadores, 10 técnicos de mantemento e 1 administrativo.

2. Marítimos, itinerantes por toda a costa galega:

  • Sebastián de Ocampo
  • IP 700 “Paio Gómez Chariño”
  • Irmáns García Nodal
  • Valentín Paz Andrade

Con base nas diferentes unidades operativas: 19 embarcacións. A maiores, dispón da embarcación Ría de Vigo contratada xunto coa EMSA para a loita contra a contaminación.

3. Terrestres:

  • 60 vehículos
  • 3 camionetas
barco

comillas

Salvando vidas dende 1990″.

hélice