Servizo
Estrutura
Medios
25 anos
Estrutura
A seguridade é o noso oficio
Medios
O medo non é unha opción
25 anos
Máis de 25 anos salvando vidas
Estamos alerta as 24 horas dos 365 días do ano

comillas

Estamos alerta as 24 horas dos 365 días do ano".
A protección dos profesionais do mar e do litoral é a nosa prioridade

comillas

A protección dos profesionais do mar e do litoral é a nosa prioridade".
Salvando vidas no litoral de Galicia desde 1990

comillas

Salvando vidas no litoral de Galicia desde 1990".
Velamos porque se respecten os recursos pesqueiros e o traballo dos mariscadores legais

comillas

Velamos porque se respecten os recursos pesqueiros e o traballo dos mariscadores legais".
Nas inspeccións verificamos que o peixe e o marisco cumpren con todas as garantías hixiénico sanitarias

comillas

Nas inspeccións verificamos que o peixe e o marisco cumpren con todas as garantías hixiénico sanitarias".
Horas/día
Días/ano
Persoas rescatadas
Traballadores
numeros
O Servizo de Gardacostas de Galicia é o organismo da Xunta de Galicia encargado da vixilancia, busca, salvamento e protección do medio mariño nas augas galegas.
En 2015 cumpríronse 25 anos desde que, por primeira vez, un helicóptero do servizo de salvamento da nosa comunidade procedeu a un rescate, o que supuxo o arranque dun servizo que vela dende entón pola seguridade da xente no mar.
A outra das grandes apostas deste organismo é loitar contra a lacra do furtivismo e contra os que exercen de xeito ilegal a competencia desleal aos miles de profesionais que viven da actividade marisqueira e pesqueira en Galicia.
play y pausa
Contacta con nós